Innovació social

Coop4equality és una empresa d'innovació social especialitzada en el disseny, desenvolupament i creixement de noves idees a favor de la igualtat de gènere i la sostenibilitat ambiental. Noves idees que es converteixen en estratègies i actuacions; noves idees que impulsen canvis socials i milloren la vida de les persones.

La nostra especialització és la igualtat de gènere com a política en sí mateixa i com enfocament transversal en les polítiques socials i del canvi climàtic.

Sistema de gestió municipal per la igualtat de gènere

AIXÍ SOM

Proposem noves formes de satisfer necessitats socials, facilitem canvis per resoldre els grans reptes de la nostra societat, recolzant a les empreses i institucions, capacitant a la ciutadania i generant noves relacions socials i nous models de col·laboració.

LA NOSTRA MISSIÓ

Estem compromesos amb la igualtat i el planeta, la nostra missió és la d'impulsar canvis i transformacions socials sostenibles en el temps. Incorporem de manera integrada els enfocaments de gènere, interculturalitat i drets humans, i abordem el canvi climàtic com un tema global i transversal.