Innovació social

Coop4equality és una empresa d'innovació social especialitzada en el disseny, desenvolupament i creixement de noves idees a favor de la igualtat de gènere i la sostenibilitat ambiental. Estratègies i actuacions que impulsen canvis socials i milloren la vida de les persones.

La nostra especialització és la igualtat de gènere com a política en sí mateixa i com enfocament transversal en les polítiques socials i del canvi climàtic.
Impulsem projectes que engeguen canvis i promouen drets d’acord amb els mandats i tractats internacional - Agenda 2030, COP 23 i la Nova Agenda Urbana - i d’acord amb la normativa nacional.

Impulsem la igualtat de gènere en les empreses, cerquem la complicitat de lideratges polítics i la participació de la societat civil.

Amb el suport de :

MUNICIPIS IGUALITARIS

Coop4equality, empresa homologada per la Norma SG CITY50-50, s’ofereix com empresa avaluadora del procés de certificació per l’obtenció del Distintiu per la Igualtat de Gènere.

La Norma SG CITY 50-50 és la primera eina del país que permet implantar, avaluar i certificar un sistema de gestió que afavoreix la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions de l’administració local.

L’Associació FORGENDER SEAL, mitjançant un procés de certificació, atorga al municipi el Distintiu per la Igualtat de Gènere, el qual suposarà un reconeixement de la seva gestió pública i el seu compromís de millora a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes. Un compromís davant de les institucions i davant de la ciutadania.

AIXÍ SOM

Proposem noves formes de satisfer necessitats socials, facilitem canvis per resoldre els grans reptes de la nostra societat, recolzant a les empreses i institucions, capacitant a la ciutadania i generant noves relacions socials i nous models de col·laboració.

LA NOSTRA MISSIÓ

Estem compromesos amb la igualtat i el planeta, la nostra missió és la d'impulsar canvis i transformacions socials sostenibles en el temps. Incorporem de manera integrada els enfocaments de gènere, interculturalitat i drets humans, i abordem el canvi climàtic com un tema global i transversal.

CLIENTS QUE CONFIEN EN NOSALTRES