Urbanitzem les ciutats en clau de gènere.

Urbanitzem les ciutats en clau de gènere.

Coop4equality llança un nou servei “Urbanisme amb perspectiva de gènere” per a ajudar els governs locals a integrar la perspectiva de gènere en les polítiques urbanístiques.

L’objectiu general és proporcionar mecanismes i indicadors que facilitin el disseny, seguiment i avaluació dels projectes derivats d’aquest. I ho és, a través de l’elaboració d’un document que aplicat sobre l’entorn construït sigui capaç de transformar-lo, de manera que per conseqüència clara de la seva aplicació sigui la disminució de la desigualtat entre homes i dones.

Les nostres ciutats i les seves arquitectures són al mateix temps producte i espai d’un procés en el qual es cristal·litzen, incrusten i aglutinen discursos i representacions, que precisament per mitjà i a través d’elles es repeteixen i es perpetuen, convertint-se en patrons espai/temporals que es consoliden i suporten els rols de gènere, tant en l’àmbit públic com en el privat.

La construcció de la ciutat amb perspectiva de gènere, analitza -entre altres- la situació que es produeix quan s’assumeix que la dona és la principal encarregada de la cura de les persones dependents i de l’entorn domèstic. A més, proposa estratègies i actuacions per a evitar i superar les conseqüències originades per aquesta circumstància. Una situació que es constata en el món de manera global. Les dades confirmen que les dones dediquen més temps a les tasques no remunerades que els homes. A Espanya, més del doble d’hores. Mateix, en haver d’abordar tasques relacionades amb la cura abandonen l’activitat professional en major proporció que els homes.

Urbanisme amb perspectiva de gènere, cap a unes ciutats més igualitàries

L’Urbanisme amb perspectiva de gènere integra una gestió corresponsable dels usos del temps socials entre dones i homes. L’enfocament de gènere en la planificació territorial inclou també la necessitat de crear espais segurs per a les dones lliures de violències masclistes.

Coop4equality ha creat una nova proposta per a facilita als governs locals el desenvolupament de polítiques urbanístiques amb perspectiva de gènere.

Urbanisme i Gènere

Comptem amb l’experiència, coneixement i professional d’especialistes com María Carreiro Dra. en Arquitectura. Acreditada Professora Titular MTS Arquitectura UDC i Cándido López PhD in Architecture. Professor MTS Arquitectura. UDC.

Proposem un diagnòstic participatiu per a garantir la sostenibilitat de la vida en el centre del desenvolupament urbanístic. La nostra proposta està elaborada per a ajudar als governs locals en la implementació de polítiques urbanístiques amb perspectiva de gènere a través d’accions que generen un impacte directe tant en el territori com en els usos dels espais del municipi. Oferim assessorament en el desenvolupament del planejament general –PGOM-, del planejament de desenvolupament parcial, especial o d’urbanització, o també d’altres normes urbanístiques que es duguin a terme.

Coneix la proposta de manera íntegra en la nova pàgina de la nostra web: “Urbanisme i Gènere”