PROJECTES

A partir de la diagnosi sobre la situació del territori, s’han establert els objectius i el conjunt d’accions per facilitar la planificació de la governança local a favor de la igualtat de gènere a través d’un enfocament estratègic de drets humans, gènere i interseccionalitats. Els àmbits treballats són: compromís amb la igualtat de gènere, acció contra les violències masclistes, drets i qualitat de vida, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, reformulació dels treballs i usos dels temps i reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

A partir de la diagnosi sobre la situació del territori, s’han establert els objectius i el conjunt d’accions per facilitar la planificació de la governança local a favor de la igualtat de gènere a través d’un enfocament estratègic de drets humans, gènere i interseccionalitats. Els àmbits treballats són: compromís amb la igualtat de gènere, acció contra les violències masclistes, drets i qualitat de vida, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, reformulació dels treballs i usos dels temps i reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

A partir de la diagnosi sobre la situació del territori, s’han establert els objectius i el conjunt d’accions per facilitar la planificació de la governança local a favor de la igualtat de gènere a través d’un enfocament estratègic de drets humans, gènere i interseccionalitats. Els àmbits treballats són: compromís amb la igualtat de gènere, acció contra les violències masclistes, drets i qualitat de vida, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, reformulació dels treballs i usos dels temps i reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

A partir de la diagnosi sobre la situació del territori, s’han establert els objectius i el conjunt d’accions per facilitar la planificació de la governança local a favor de la igualtat de gènere a través d’un enfocament estratègic de drets humans, gènere i interseccionalitats. Els àmbits treballats són: compromís amb la igualtat de gènere, acció contra les violències masclistes, drets i qualitat de vida, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, reformulació dels treballs i usos dels temps i reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

Aquest taller busca dotar de coneixements teòrics bàsics, però fonamentals per avançar en la consciència de gènere a qui el cursi. Pretén oferir una mirada general sobre les causes visibles i invisibles que perpetuen les desigualtats entre dones i homes.  El taller busca avançar en coneixements feministes elementals que acompanyi la persona en el seu treball, estudi o gestió de vida.  

El taller busca sensibilitzar sobre la importància de comunicar amb perspectiva de gènere i donar a conèixer formes inclusives i justes en la comunicació i en l’ús del llenguatge que ens ajudin a combatre el sistema patriarcal i altres causes de discriminació.

Aquest taller busca dotar de coneixements teòrics bàsics, però fonamentals per avançar en una organització del temps de forma igualitària tant en l’exercici individual com amb l‘exercici compartit de la responsabilitat col·lectiva pel desenvolupament d’una societat més humana i sostenible

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’adopten tat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits de treball són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’adopten tat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits de treball són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació del territori, s’han establert els objectius i el conjunt d’accions per facilitar la planificació de la governança local a favor de la igualtat de gènere a través d’un enfocament estratègic de drets humans, gènere i interseccionalitats. Els àmbits treballats són: compromís amb la igualtat de gènere, acció contra les violències masclistes, drets i qualitat de vida, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, reformulació dels treballs i usos dels temps i reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

A partir de la diagnosi sobre la situació del territori, s’han establert els objectius i el conjunt d’accions per facilitar la planificació de la governança local a favor de la igualtat de gènere a través d’un enfocament estratègic de drets humans, gènere i interseccionalitats. Els àmbits treballats són: compromís amb la igualtat de gènere, acció contra les violències masclistes, drets i qualitat de vida, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, reformulació dels treballs i usos dels temps i reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

A partir de la diagnosi sobre la situació del territori, s’han establert els objectius i el conjunt d’accions per facilitar la planificació de la governança local a favor de la igualtat de gènere a través d’un enfocament estratègic de drets humans, gènere i interseccionalitats. Els àmbits treballats són: compromís amb la igualtat de gènere, acció contra les violències masclistes, drets i qualitat de vida, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, reformulació dels treballs i usos dels temps i reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

L’objectiu general d’un protocol és definir el marc d’actuació davant de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, amb la finalitat d’erradicar aquest tipus de conductes. El protocol és aplicable a totes les persones treballadores de l’empresa en el seu entorn laboral i té en compte que els límits de l’entorn laboral no són determinats ni pel lloc físic ni per la jornada laboral ni per la forma de vinculació jurídica amb l’empresa.

A partir de la diagnosi sobre la situació del territori, s’han establert els objectius i el conjunt d’accions per facilitar la planificació de la governança local a favor de la igualtat de gènere a través d’un enfocament estratègic de drets humans, gènere i interseccionalitats. Els àmbits treballats són: compromís amb la igualtat de gènere, acció contra les violències masclistes, drets i qualitat de vida, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, reformulació dels treballs i usos dels temps i reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

A partir de la diagnosi sobre la situació del territori, s’han establert els objectius i el conjunt d’accions per facilitar la planificació de la governança local a favor de la igualtat de gènere a través d’un enfocament estratègic de drets humans, gènere i interseccionalitats. Els àmbits treballats són: compromís amb la igualtat de gènere, acció contra les violències masclistes, drets i qualitat de vida, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, reformulació dels treballs i usos dels temps i reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

L’objectiu general d’un protocol és definir el marc d’actuació davant de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, amb la finalitat d’erradicar aquest tipus de conductes. El protocol és aplicable a totes les persones treballadores de l’empresa en el seu entorn laboral i té en compte que els límits de l’entorn laboral no són determinats ni pel lloc físic ni per la jornada laboral ni per la forma de vinculació jurídica amb l’empresa.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’adopten tat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits de treball són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’adopten tat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits de treball són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’adopten tat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits de treball són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’adopten tat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits de treball són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’adopten tat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits de treball són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’adopten tat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits de treball són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’adopten tat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits de treball són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació del territori, s’han establert els objectius i el conjunt d’accions per facilitar la planificació de la governança local a favor de la igualtat de gènere a través d’un enfocament estratègic de drets humans, gènere i interseccionalitats. Els àmbits treballats són: compromís amb la igualtat de gènere, acció contra les violències masclistes, drets i qualitat de vida, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, reformulació dels treballs i usos dels temps i reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

A partir de la diagnosi sobre la situació del territori, s’han establert els objectius i el conjunt d’accions per facilitar la planificació de la governança local a favor de la igualtat de gènere a través d’un enfocament estratègic de drets humans, gènere i interseccionalitats. Els àmbits treballats són: compromís amb la igualtat de gènere, acció contra les violències masclistes, drets i qualitat de vida, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, reformulació dels treballs i usos dels temps i reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

A partir de la diagnosi sobre la situació del territori, s’han establert els objectius i el conjunt d’accions per facilitar la planificació de la governança local a favor de la igualtat de gènere a través d’un enfocament estratègic de drets humans, gènere i interseccionalitats. Els àmbits treballats són: compromís amb la igualtat de gènere, acció contra les violències masclistes, drets i qualitat de vida, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, reformulació dels treballs i usos dels temps i reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació del territori, s’han establert els objectius i el conjunt d’accions per facilitar la planificació de la governança local a favor de la igualtat de gènere a través d’un enfocament estratègic de drets humans, gènere i interseccionalitats. Els àmbits treballats són: compromís amb la igualtat de gènere, acció contra les violències masclistes, drets i qualitat de vida, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, reformulació dels treballs i usos dels temps i reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

A partir de la diagnosi sobre la situació del territori, s’han establert els objectius i el conjunt d’accions per facilitar la planificació de la governança local a favor de la igualtat de gènere a través d’un enfocament estratègic de drets humans, gènere i interseccionalitats. Els àmbits treballats són: compromís amb la igualtat de gènere, acció contra les violències masclistes, drets i qualitat de vida, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, reformulació dels treballs i usos dels temps i reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

A partir de la diagnosi sobre la situació del territori, s’han establert els objectius i el conjunt d’accions per facilitar la planificació de la governança local a favor de la igualtat de gènere a través d’un enfocament estratègic de drets humans, gènere i interseccionalitats. Els àmbits treballats són: compromís amb la igualtat de gènere, acció contra les violències masclistes, drets i qualitat de vida, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, reformulació dels treballs i usos dels temps i reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

S’ha publicat la Guia per a elaborar un pla de polítiques d’igualtat de les administracions locals. L’Associació Catalana de Municipis, amb el propòsit d’impulsar municipis igualitaris, va encarregar a Coop4equality l’elaboració d’aquesta guia.

La guia es dirigeix ​​​​​​a municipis petits, d’un abast poblacional de no més de 5.000 hàbits. L’objectiu és facilitar els coneixements i les capacitats als equips tècnics i polítics de l’ajuntament, sent conscients que són municipis que compten amb poc personal contractat,

La guia també compta amb el suport que els Consells Comarcals presten als ajuntaments i té una visió molt completa de tot allò que el govern municipal pot fer a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes.

Guia disponible en el següent enllaç:  Guia per elaborar un Pla de Polítiques de Gènere

Elaboració de l’estratègia per a la creació de la “·Plataforma de municipis de Catalunya per la Igualtat de Gènere”. El projecte, encarregat per l’Associació Catalana de Municipis, té l’objectiu d’impulsar el treball de l’administració local a favor de la defensa, protecció i garantia dels drets humans de les dones. Un esforç col·lectiu de la societat i dels poders públics per a posar fi a les discriminacions per raó de gènere i sexe; discriminacions que encara avui persisteixen en la nostra societat i impossibiliten a les dones ia les nenes l’exercici dels seus drets de manera plena i efectiva.

Avançar en la construcció de societats més justes i igualitàries vol dir que tota la ciutadania, sense exclusió de cap mena, participa. Vol dir que la classe política sap i actua amb responsabilitat davant qualsevol mena de discriminació, que lluita contra els rols i estereotips que dificulten la igualtat plena i vol dir que lluita contra les barreres socials, polítiques i econòmiques que menyspreen a la meitat de la societat .

Actuar amb consciència de gènere és saber identificar què suposa ser home i dona en l’exercici dels drets i en l’accés a les oportunitats, significa saber diferenciar com afectar les discriminacions múltiples al desenvolupament de les dones i les nenes i significa saber que la nostra societat, governada por un sistema patriarcal, ha considerat sempre a les dones i les nenes ciutadanes de segona classe. També significa acceptar la diferència que suposa ser dona i home i significa acceptar sense reserva que les desigualtats existeixen i perduren en la nostra societat. Acceptar-ho és el primer pas imprescindible per a construir societats més justes i igualitàries. Un objectiu per assumir, un objectiu que ha de començar per canviar mentalitats i crear noves consciències de gènere.

Proposar una eina de treball en xarxa, de col·laboració i de cooperació entre administracions locals. Una xarxa per a compartir objectius i estratègies comunes que impulsin als municipis a treballar de manera homogènia per a aconseguir que l’avanç sigui de tot el país. Un exercici sincer des de les administracions locals per a treballar i compartir els èxits i els fracassos per a millorar conjuntament i, en definitiva, garantir el que és de justícia: la igualtat efectiva entre dones i homes.

La Diputació de Barcelona ha impulsat el projecte “Agenda Local de Gènere, Urbana i de Desenvolupament Sostenible per a l’Atenció a les Persones” amb l’objectiu de defensar els drets humans de les dones, tenint la CEDAW com a marc normatiu internacional, i d’avançar en l’assoliment de les fites marcades en l’Agenda 2030 (Objectiu núm. 5) i en l’aplicació de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes, a partir de les fites de l’Agenda 2030 i focalitzant els seus objectius segons la realitat del país.

És una agenda que ajuda a incloure la igualtat de gènere en els programes dels partits polítics i reforça el paper de la ciutadania que treballa a favor de la igualtat de gènere.

L’estratègia posa èmfasi en el benestar social i de les persones, cosa que significa promoure i garantir la seva qualitat de vida i fer que la seva existència tingui en compte els elements que fan possible la satisfacció humana o social. És a dir, garantir els drets i la igualtat d’oportunitats en el control i accés als recursos i beneficis del desenvolupament humà.

La Diputació de Barcelona (DIBA), com a institució supralocal que engloba 311 municipis de la demarcació de Barcelona i que representa el 74,4% de la població catalana i el 24% de la superfície de Catalunya, exerceix un paper fonamental per a garantir el benestar de la ciutadania i donar suport tècnic, econòmic i tecnològic als governs locals perquè puguin desenvolupar els serveis necessaris per al benestar de la ciutadania.

El projecte, encarregat per la Diputació de Barcelona, vol impulsar la defensa dels drets humans de les dones, tenint la CEDAW com a marc normatiu, i cerca avançar en l’assoliment de les fites marcades en l’Agenda 2030 (Objectiu núm. 5) i en l’aplicació de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes.

Amb la idea de potenciar els lideratges i els referents femenins en defensa dels drets humans de les dones, s’ha elaborat l’estratègia per a crear la Primera Xarxa de Dones Polítiques de Catalunya en defensa de la participació política de les Dones.

La construcció de la xarxa de dones polítiques líders de Catalunya ens ajudarà a enfortir i potenciar la participació política de les dones, generarà un sentit de pertinença i treball en comú, permetrà la cooperació horitzontal entre les dones polítiques del país i facilitarà la cooperació amb altres dones líders d’àmbit internacional.

La Xarxa posarà en comú les fortaleses i les febleses, serà font permanent d’idees i coneixement de les realitats dels diferents municipis, afavorirà la posada en comú de les bones pràctiques i acompanyarà el disseny de polítiques que avancin cap a la igualtat de gènere.

Lideratge en defensa dels drets humans de les dones, Diputació de Barcelona. L’informe té per objecte presentar els resultats de l’anàlisi de la informació obtinguda a través de les enquestes realitzades amb la finalitat d’orientar les trobades i entrevistes posteriors previstes en el projecte.

Aquest treball d’anàlisi prèvia permetrà valorar la pertinència de crear una xarxa de dones líders en l’àmbit polític municipal i, en cas que així es decidís, facilitarà la definició de les línies estratègiques que poden orientar els objectius i activitats d’aquesta.

L’enquesta s’ha enviat a 567 dones que pertanyen a les comarques del Vallés Oriental, Vallés Occidental, Maresme, Bages, Berguedà, Moianès i Osona. Dels 212 municipis que formen aquestes comarques, han respost 70, la qual cosa representa un 33% del total de municipis pertanyents a les comarques esmentades i un 22,5% del total de municipis de la província de Barcelona.

La població a la qual donen cobertura els municipis que han respost l’enquesta és d’1.176.634 habitants, que representen el 55,2% de la població total dels municipis de les set comarques enquestades i el 21,4% de la població total de la província de Barcelona.

Escola Nàutica de L’Ametlla de Mar

Jornada participativa de dones de diferents subsectors marins per a identificar obstacles i oportunitats i promoure una Plataforma de dones del món marí amb l’objectiu de donar visibilitat a les dones joves, abordar les professions de la mar com una opció d’ocupació, sensibilitzar per a promoure un canvi cultural i generar informació desagregada per sexe per a tenir-la en compte a l’hora de prendre decisions i impulsar mesures d’acció positiva.

 

 

Universitat da Coruña 

Jornada participativa de dones de diferents subsectors marins per a identificar obstacles i oportunitats i promoure una Plataforma de dones del món marí. Fira de Dones i Mar amb motiu de l’Any Internacional de les Dones de la mar (OMI-Organització Marítima Internacional)

 

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

Preparació de la proposta i presentació de la sol·licitud per a l’obtenció de la subvenció per a la implantació d’un Pla d’Igualtat per a Dori Dori Pastisseria Tradicional, S.L.

Elaboració del diagnòstic sobre l’actual situació de la plantilla i les condicions laborals desagregades per sexe, recollint les necessitats dels treballadors i treballadores per a eliminar discriminacions i desenvolupar mesures d’igualtat dins de l’empresa.

Preparación de la propuesta y presentación de la solicitud para la obtención de la subvención para la implantación de un Plan de Igualdad en la Naviera de Remolcadores y Servicios, S.L.

Elaboración del diagnóstico sobre la actual situación de la plantilla y las condiciones laborales desagregadas por sexo, recogiendo las necesidades de trabajadores y trabajadoras para eliminar discriminaciones y desarrollar medidas de igualdad dentro de la empresa.

Elaboración e implementación del Plan de Igualdad, estableciendo los objetivos y el plan de acción de medidas para alcanzar los objetivos, así como los indicadores para hacer el seguimiento y la evaluación de la ejecución del Plan.

A partir de la diagnosi sobre la situació de la plantilla s’han adoptat un conjunt ordenat de mesures per dur a terme en els propers quatre anys. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els àmbits treballats són: Cultura organitzativa, condicions de treball, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, exercici responsable de la vida personal, familiar i laboral, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

La Plataforma empresarial a favor de la igualtat de gènere de Cornellà de Llobregat es concep com un espai de diàleg i de treball conjunt entre l’Ajuntament de Cornellà i el teixit empresarial de la ciutat a favor de la igualtat de gènere.

L’objectiu general del projecte és aconseguir el respecte a la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit laboral, així com afavorir l’elaboració i implantació dels plans d’igualtat en les empreses, per a donar compliment a la previsió de l’III Pla Transversal de Polítiques d’Igualtat 2016-2020 i a la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva entre dones i homes.