Xarxa d’empreses per la igualtat de Cornellà de Llobregat

La Plataforma empresarial a favor de la igualtat de gènere de Cornellà de Llobregat es concep com un espai de diàleg i de treball conjunt entre l’Ajuntament de Cornellà i el teixit empresarial de la ciutat a favor de la igualtat de gènere.

L’objectiu general del projecte és assolir el respecte a la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral, així com afavorir l’elaboració i la implantació dels plans d’igualtat a les empreses, per donar compliment a la previsió del III Pla Transversal de Polítiques d’Igualtat 2016-2020 i a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes.