Gestió de Subvenció i Pla d’Igualtat de Naviera de Remolcadores y Servicios SL

Preparació de la proposta i presentació de la sol·licitud per l’obtenció de subvenció per a la implantació d’un Pla d’Igualtat a Naviera de Remolcadores y Servicios SL.

Elaboració del diagnòstic sobre l’actual situació de la plantilla i les condicions laborals desagregades per sexe, recollint les necessitats de treballadors i treballadores per eliminar discriminacions i desenvolupar mesures d’igualtat dins l’empresa.

Elaboració i implementació del Pla d’igualtat, establint els objectius i el pla d’acció de mesures per assolir els objectius, així com els indicadors per fer el seguiment i l’avaluació de l’execució del Pla.