Serveis

Els nostres serveis aporten modernitat i coherència amb els valors i principis del segle xxi, i amb l’objectiu d’impulsar canvis socials que millorin la vida de les persones, tot consolidant drets i creant noves oportunitats.

Coop4equality s’adapta a les necessitats dels clients amb propostes socials innovadores, afegeix el plus de la mirada transversal del gènere i ofereix un servei amable que garanteix resultats.

CONSULTORIA

Acompanyament expert a les organitzacions per incorporar la perspectiva de gènere en els seus productes i serveis.

AVALUACIONS

Coop4equality és una entitat homologada per a avaluar el Distintiu per la Igualtat de Gènere. Som una entitat formada per persones expertes en gènere i en polítiques públiques municipals.

FORMACIÓ

Oferim formacions en igualtat de gènere dirigides a entitats públiques i privades