Protocol de prevenció de l’assetjament sexual de Dori Dori pastelería tradicional SL

Elaboració del protocol que reuneix en un sol document les actuacions per prevenir, detectar i resoldre les situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions que es puguin produir a l‘empresa.

El protocol estableix de manera clara les actuacions i responsabilitats dels òrgans que han d’intervenir en la resolució d’aquestes situacions i assegura un tractament tècnic adequat en la valoració de cadascuna de les actuacions, aplicant la metodologia més apropiada segons els principis generals establerts al mateix protocol.