Guia per elaborar un pla de polítiques d’igualtat de les administracions locals

Ha estat publicada la Guia per elaborar un pla de polítiques d’igualtat de les administracions locals. L’Associació Catalana de Municipis, amb el seu propòsit d’impulsar municipis igualitaris, va encarregar a Coop4equality l’elaboració d’aquesta guia.

La guia es dirigeix a municipis petits, d’un abast poblacional de no gaire més de 5.000 habitants. L’objectiu és facilitar coneixements i capacitats als equips tècnics i polítics de l’ajuntament, sent molt conscients que són municipis amb poc personal contractat.

La guia també parteix del suport que des dels Consells Comarcals es dona als ajuntaments i té una visió  molt completa de tot allò que el govern municipal pot fer a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes.

Guia disponible a l’enllaç Guia per elaborar un Pla de Polítiques de Gènere