Guía para elaborar un plan de políticas de Igualdade das administracions locais.

Publicouse a Guía para elaborar un plan de políticas de igualdade das administracións locais. A Asociación Catalá de Municipios, co propósito de impulsar municipios igualitarios, encargou a  Coop4 equality a elaboración desta guía.

A guía diríxese a municipios pequenos, dun alcance poboacional de non máis de 5.000 habitantes. O obxectivo é facilitar os coñecementos e as capacidades aos equipos técnicos e políticos do concello, sendo conscientes de que son municipios que contan con pouco persoal contratado,

A guía tamén parte do apoio que os Consellos Comarcais prestan aos concellos e ten unha visión moi completa de todo aquilo que o goberno municipal pode facer a favor da igualdade efectiva entre mulleres e homes.

Guía disponible no seguiente enlace: Guia per elaborar un Pla de Polítiques de Gènere