Informe sobre dones polítiques de l’àmbit local en defensa del lideratge polític de les dones

Lideratge en defensa dels drets humans de les dones, Diputació de Barcelona. L’informe té per objecte presentar els resultats de l’anàlisi de la informació obtinguda a través de les enquestes realitzades amb la finalitat d’orientar les trobades i entrevistes posteriors previstes en el projecte.

Aquest treball d’anàlisi previ permetrà valorar la pertinència de crear una xarxa de dones líders en l’àmbit polític municipal i, en cas que així es decideixi, facilitarà la definició de les línies estratègiques que poden orientar els objectius i activitats de la mateixa.

L’enquesta s’ha remès a 567 dones que pertanyen a les comarques del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Bages, Berguedà, Moianès i Osona. Dels 212 municipis que formen aquestes comarques n’han respost 70, la qual cosa representa un 33% del total de municipis pertanyents a les comarques esmentades i un 22,5% del total de municipis de la província de Barcelona.

La població a la qual donen cobertura els municipis que han respost l’enquesta és d’1.176.634 habitants, que representa el 55,2% de la població total dels municipis de les set comarques enquestades i el 21,4% de la població total de la província de Barcelona.