Construcció de la Primera Xarxa de dones polítiques de Catalunya en defensa de la participació política de les dones

El projecte, encarregat per la Diputació de Barcelona, vol impulsar la defensa dels drets humans de les dones, tenint la CEDAW com a marc normatiu internacional, i vol avançar en l’assoliment de les fites marcades en l’Agenda 2030 (Objectiu nº 5) i en el desplegament de la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes.

Amb la idea de potenciar els lideratges i els referents femenins en defensa dels drets humans de les dones, s’elabora l’estratègia per crear la Primera Xarxa de dones polítiques de Catalunya en defensa de la participació política de les dones.

La construcció de la xarxa de dones líders polítiques de Catalunya ens ajudarà a enfortir i potenciar la participació política de les dones,  generarà un sentit de pertinença i treball en comú, permetrà la cooperació horitzontal entre les dones polítiques del país i facilitarà la cooperació amb altres dones líders internacionals.

La xarxa posarà en comú les fortaleses i les febleses, serà font permanent generadora d’idees en conèixer les realitats dels diferents municipis, afavorirà la posada en comú de les bones pràctiques i acompanyarà el disseny de polítiques que avancin cap a la igualtat de gènere.