Avaluacions

Som una empresa avaluadora de la certificació SG CITY 50-50. Ens avala una experiència continuada en la defensa dels drets de les dones, i comptem amb amplis coneixements estratègics i tècnics en polítiques de gènere i en la incorporació transversal de la perspectiva de gènere en la gestió publica. Ens caracteritzen la màxima responsabilitat social i la independència.

Què oferim?

Rigor, garantia i acompanyament als municipis que s’han compromès a avançar en les polítiques igualitàries. Ens adeqüem a les necessitats del municipi i facilitem una comunicació fluida i fàcil.

La norma SG CITY 50-50 és la primera certificació d’àmbit internacional que permet implantar un sistema de gestió per avaluar i certificar el compromís dels governs municipals a favor de la igualtat de gènere.

La certificació SG CITY 50-50, elaborada per l’Associació Forgender Seal, posa a disposició dels municipis eines que afavoreixen la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions de l’administració local.

Mitjançant un procés de certificació, el municipi obté el Distintiu per la igualtat de gènere, i d’aquesta manera, el municipi esdevé un actor amb compromís polític i estratègic a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes.

El Distintiu per la igualtat de gènere s’ha dissenyat d’acord amb les competències municipals, la normativa nacional i els mandats i tractats internacionals en relació als drets humans de les dones, el desenvolupament humà, les ciutats i el canvi climàtic (l’Agenda 2030 i la Nova Agenda Urbana).

Procés d’obtenció del Distintiu

Per obtenir el Distintiu per la igualtat de gènere, el govern municipal ha de triar, entre les accions proposades, quins seran els seus compromisos pels dos anys següents. Transcorregut aquest període, es realitza una avaluació per evidenciar els seus assoliments. Si el resultat és positiu, podrà renovar el Distintiu.

Les accions s’organitzen en tres grans àrees temàtiques de gestió, dividides per blocs que són clau per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes:

  • Àrea de lideratge, gestió interna i capacitats de l’organització municipal.
  • Àrea de promoció dels drets de les dones.
  • Àrea de promoció d’un entorn lliure de violències i discriminacions.

El Distintiu, primer segell de gènere d’àmbit municipal, és aplicable a totes les ciutats del món, de qualsevol mida, que busquin reduir les desigualtats de gènere i complir amb la legislació en matèria d´igualtat.

El sistema s’ha adaptat a la diversitat territorial dels municipis i estableix una classificació a partir del seu abast poblacional.

El procés de certificació és digital i disposa d’eines que n’afavoreixen la comprensió i n’agilitzen els tràmits, de manera que resulti fàcil i ràpid.

De qui som avaluadors

Els següents municipis ens han designat com avaluadors de la Norma SG CITY 50-50 pel Distintiu per la Igualtat de Gènere de l’Associació Forgender Seal: