COM HO FEM

[metaslider id=392]

 

Coop4eQuality és un espai per pensar i crear. Som un grup de professionals que compartim valors, un enteniment comú de pensament i idees on la innovació social és un llenguatge, un mètode i una capacitat. Capacitat per canviar i aportar progrés a la societat en que vivim.

Som una empresa d’innovació social a favor del desenvolupament humà i la igualtat de gènere, impulsem projectes que engeguin canvis i promoguin drets d’acord amb l’agenda 2030.

Treballem per integrar de forma articulada i estratègica tres enfocaments i sota el principi de la igualtat substantiva. L’objectiu és el de propiciar el mandat de Nacions Unides per a generar impactes profunds, sostenibles i ajustats a les realitats concretes de les persones.

Coop4equality treballa en el camp del desenvolupament i de la igualtat de gènere com dos desafiaments que van de la mà de forma ineludible per assolir una veritable transformació social i el repte és el de integrar els diferents enfocaments donades les complexitats de cadascun d’ells.

Existeixen diferents manuals i experiències de l’abordatge per separat dels enfocaments però el nostre desafiament és la integració de tots ells, ja que el desenvolupament no pot tenir limitacions en la realització, defensa i protecció dels drets humans individuals i col·lectius. Per tant, integrem l’enfocament basat en drets humans, l’enfocament de gènere i l’enfocament intercultural en un enfocament comú.

Articular aquests tres enfocaments és un repte fonamental per contribuir a donar respostes més adequades a les necessitats, interessos i drets de les dones, les nenes, pobles indígenes, poblacions afro-descendents i altres grups de població en condicions de marginalitat o desavantatge, que històricament han estat privats  de l’accés als recursos, i la protecció dels seus drets fonamentals.

El nostre acompanyament i propòsit és superar la satisfacció de necessitats i posar les persones en el centre del desenvolupament sent el propòsit el d’ampliar les oportunitats. El paradigma del desenvolupament humà es preocupa tant de la construcció de capacitats humanes com de la utilització al màxim d’aquestes capacitats.

El desenvolupament humà posseeix quatre pilars bàsics: equitat, sostenibilitat, productivitat i apoderament. Considera que el creixement econòmic és essencial, però emfatitza la necessitat de parar esment a la seva qualitat i distribució, analitza en extens els seus vincles amb les vides humanes i qüestiona la seva sostenibilitat en el llarg termini. El paradigma del desenvolupament humà defineix els objectius del desenvolupament i analitza les opcions adequades per aconseguir-los.

Producte de la creixent complexitat que ha implicat l’ampliació de la ciutadania, cada vegada és més necessari explorar els marcs conceptuals, les teories de canvi i els mateixos conceptes amb els quals les agències treballen per aconseguir el propòsit descrit. Es tracta de compartir un suport que permeti explicar i articular distincions comunes.

Principis i enfocaments: