Xornada participativa sobre mulleres do mar en l´Atmella de Mar

Escola Náutica de La Ametlla de Mar

Xornada participativa de mulleres de diferentes subsectores mariños para identificar obstáculos e oportunidades e promover unha Plataforma de mulleres
do mundo mariño co obxectivo de dar visibilidade ás mulleres novas, abordar as profesións do mar como unha opción de emprego, sensibilizar para promover un cambio cultural e xerar información desagregada por sexo para tela en conta á hora de tomar decisións e impulsar medidas de acción positiva.