This Theme Supports a Custom FrontPage

Rede de empresas para a igualdade de Cornellá de Llobregat

Rede de empresas para a igualdade de Cornellá de Llobregat

La Plataforma empresarial a favor de la igualdad de género de Cornellá de Llobregat se concibe como un espacio de diálogo y de trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Cornellá y el tejido empresarial de la ciudad a favor de la igualdad de género. El objetivo general del proyecto es alcanzar el respeto a laRead more about Rede de empresas para a igualdade de Cornellá de Llobregat[...]
Xestión da Subvención e Plan de Igualdade da Naviera de Remolcadores y Servicios S.L

Xestión da Subvención e Plan de Igualdade da Naviera de Remolcadores y Servicios S.L

Preparación da proposta e presentación da solicitude para a obtención da subvención para a implantación dun Plan de Igualdade na Naviera de Remolcadores e Servizos,  S. L. Elaboración do diagnóstico sobre a actual situación do persoal e as condicións laborais  desagregadas por sexo, recollendo as necesidades de traballadores e traballadoras para eliminar discriminacións e desenvolverRead more about Xestión da Subvención e Plan de Igualdade da Naviera de Remolcadores y Servicios S.L[...]
Protocolo de prevención do acoso sexual de Dori Dori Pastelería Tradicional, S.L.

Protocolo de prevención do acoso sexual de Dori Dori Pastelería Tradicional, S.L.

Elaboración do protocolo que reúne nun só documento as actuacións para previr, detectar e resolver as situacións de acoso psicolóxico, sexual, por razón de sexo ou orientación sexual e outras discriminacións que poidan producirse na empresa. O protocolo establece de maneira clara as actuacións e responsabilidades dos órganos que ten que intervir na resolución destasRead more about Protocolo de prevención do acoso sexual de Dori Dori Pastelería Tradicional, S.L.[...]
Plan de Igualdade da empresa:  Dori Dori Pastelería Tradicional SL

Plan de Igualdade da empresa: Dori Dori Pastelería Tradicional SL

Preparación da proposta e presentación da solicitude para a obtención da subvención para a implantación dun Plan de Igualdade para Dori Dori Pastelería Tradicional, S. L. Elaboración do diagnóstico sobre a actual situación do persoal e as condicións laborais desagregadas por sexo, recollendo as necesidades dos traballadores e traballadoras para eliminar discriminacións e desenvolver medidasRead more about Plan de Igualdade da empresa: Dori Dori Pastelería Tradicional SL[...]
Xornada participativa sobre mulleres do mar en l´Atmella de Mar

Xornada participativa sobre mulleres do mar en l´Atmella de Mar

Escola Náutica de La Ametlla de Mar Xornada participativa de mulleres de diferentes subsectores mariños para identificar obstáculos e oportunidades e promover unha Plataforma de mulleres do mundo mariño co obxectivo de dar visibilidade ás mulleres novas, abordar as profesións do mar como unha opción de emprego, sensibilizar para promover un cambio cultural e xerarRead more about Xornada participativa sobre mulleres do mar en l´Atmella de Mar[...]
Informe sobre mulleres políticas do ámbito local en defensa do liderazgo político das mulleres.

Informe sobre mulleres políticas do ámbito local en defensa do liderazgo político das mulleres.

Liderado en defensa dos dereitos humanos das mulleres, Deputación de Barcelona. O informe ten por obxecto presentar os resultados da análise da información obtida a través das enquisas realizadas coa finalidade de orientar os encontros e entrevistas posteriores previstas no proxecto. Este traballo de análise previa permitirá valorar a pertinencia de crear unha rede deRead more about Informe sobre mulleres políticas do ámbito local en defensa do liderazgo político das mulleres.[...]
Construcción da Primeira Rede de Mulleres Políticas de Cataluña na defensa da participación política das mulleres.

Construcción da Primeira Rede de Mulleres Políticas de Cataluña na defensa da participación política das mulleres.

O proxecto, encargado pola Deputación de Barcelona, quere impulsar a defensa dos dereitos humanos das mulleres, tendo a  CEDAW como marco normativo, e busca avanzar no logro dos fitos marcados na Axenda 2030 (Obxectivo  nº 5) e na aplicación da Lei 17/2015 de igualdade efectiva entre mulleres e homes. Coa idea de potenciar os lideradosRead more about Construcción da Primeira Rede de Mulleres Políticas de Cataluña na defensa da participación política das mulleres.[...]
Axenda Local de Xénero, Urbana e de Desevolvemento Sostible para a Atención as Persoas.  Liderazgo en defensa dos dereitos humanos das mulleres

Axenda Local de Xénero, Urbana e de Desevolvemento Sostible para a Atención as Persoas. Liderazgo en defensa dos dereitos humanos das mulleres

A Deputación de Barcelona impulsou o proxecto “Axenda Local de Xénero, Urbana e de Desenvolvemento Sustentable para a Atención ás Persoas” co obxectivo de defender os dereitos humanos das mulleres, tendo a  CEDAW como marco normativo internacional, e de avanzar no logro dos fitos marcados na Axenda 2030 (Obxectivo  nº 5) e na aplicación daRead more about Axenda Local de Xénero, Urbana e de Desevolvemento Sostible para a Atención as Persoas. Liderazgo en defensa dos dereitos humanos das mulleres[...]
Plataforma de municipios de Cataluña pola igualdade de xénero.

Plataforma de municipios de Cataluña pola igualdade de xénero.

Elaboración da estratexia para a creación da “•Plataforma de municipios de Cataluña pola Igualdade de Xénero”. O proxecto, encargado pola Asociación Catalá de Municipios, ten o obxectivo de impulsar o traballo da administración local a favor da defensa, protección e garantía dos dereitos humanos das mulleres. Un esforzo colectivo da sociedade e dos poderes públicosRead more about Plataforma de municipios de Cataluña pola igualdade de xénero.[...]