ENFOCAMENT DE GÈNERE

com-ho-fem-enfocament-de-genere

 

L’enfocament de gènere està orientat a observar, estudiar i transformar les diferències socials, culturals, econòmiques i polítiques en la construcció de la condició i posició d’homes i dones, nens i nenes, que generen desigualtats i s’expressen en situacions de discriminació i exclusió social.

La progressiva incorporació d’aquest enfocament en l’àmbit de planificació i gestió pública dels diferents països en general, i de les Nacions Unides en particular, emergeix de la necessitat d’apreciar i valorar la realitat des d’una perspectiva de justícia i igualtat. D’una banda, intenta controlar els possibles efectes i impactes adversos que deixen a unes o uns altres en situació de desavantatge –cuidant de no incórrer en discriminació per gènere–; i per un altre, promourà la promoció de la igualtat d’oportunitats amb especial èmfasi en l’enfortiment de les capacitats i competències de les dones i les nenes a través del seu apoderament com a titulars de drets.