Construcción da Primeira Rede de Mulleres Políticas de Cataluña na defensa da participación política das mulleres.

O proxecto, encargado pola Deputación de Barcelona, quere impulsar a defensa dos dereitos humanos das mulleres, tendo a  CEDAW como marco normativo, e busca avanzar no logro dos fitos marcados na Axenda 2030 (Obxectivo  nº 5) e na aplicación da Lei 17/2015 de igualdade efectiva entre mulleres e homes.

Coa idea de potenciar os liderados e os referentes femininos en defensa dos dereitos humanos das mulleres, elaborouse a estratexia para crear a Primeira Rede de Mulleres Políticas de Cataluña en defensa da participación política das Mulleres.

A construción da rede de mulleres políticas  lideresas de Cataluña axudaranos a fortalecer e potenciar a participación política das mulleres, xerará un sentido de pertenza e traballo en común, permitirá a cooperación horizontal entre as mulleres políticas do país e facilitará a cooperación con outras mulleres  lideresas de ámbito internacional.

A Rede poñerá en común as fortalezas e as debilidades, será fonte permanente de ideas e coñecemento das realidades dos diferentes municipios, favorecerá a posta en común das boas prácticas e acompañará o deseño de políticas que avancen cara á igualdade de xénero.