DISTINTIU MUNICIPAL PER LA IGUALTAT DE GÈNERE DE CATALUNYA

A Catalunya, l’Institut Català de les Dones impulsa el Distintiu Municipal per la Igualtat de Gènere de Catalunya com a primer segell de qualificació i reconeixement públic d’Europa que les ciutats poden obtenir com a estímul per millorar la seva eficàcia, eficiència i qualitat en la implementació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la governança municipal.

El distintiu és un instrument per motivar i enfortir iniciatives municipals que afavoreixin un avanç significatiu cap a la igualtat de gènere. És un incentiu i un reconeixement per a la comunitat de municipis que permet, a més, donar visibilitat de les iniciatives i esforços que es realitzen per aconseguir la igualtat.

El Distintiu, és un mecanisme d’implementació, avaluació i certificació del sistema de gestió municipal per a la igualtat de gènere. Facilita als municipis i d’altres entitats locals una eina d’actuació estratègica dirigida a aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones, així com l’atorgament d’un reconeixement públic mitjançant el distintiu.