El progrés cap a la paritat de gènere a Àfrica s’ha estancat, una oportunitat de creixement perduda

Si bé alguns països africans han progressat enormement cap a la paritat de gènere en algunes àrees, la desigualtat de gènere continua sent alta en tot el continent. Les dones representen més del 50 per cent de la població combinada d’Àfrica, però en 2018 van generar només el 33 per cent del PIB col·lectiu del continent. Això reforça i alimenta la desigualtat i compromet la salut econòmica a llarg termini d’Àfrica.

En general, el progrés cap a la igualtat de gènere s’ha estancat en els últims quatre anys. Al ritme actual de progrés, a Àfrica li prendria més de 140 anys aconseguir la paritat de gènere. En el puntaje de paritat de gènere o GPS de MGI, una mesura del progrés cap a la igualtat, Àfrica obté 0,58 en 2019, la qual cosa indica una alta desigualtat de gènere en els 15 indicadors GPS d’igualtat de gènere en el treball i la societat.

El GPS pondera cada indicador per igual i calcula una mesura agregada a nivell de país de que pròximes estan les dones a la paritat de gènere, on un GPS d’1.00 indica paritat; un GPS de 0,95, com a il·lustració, indica que un país té 5 per cent per a arribar abans d’aconseguir la paritat. Per a la majoria dels indicadors, la baixa desigualtat es defineix com estar dins del 5 per cent de la paritat, mitjà entre el 5 i el 25 per cent, alt entre el 25 i el 50 per cent, i extremadament alt com més del 50 per cent de la paritat. La majoria dels indicadors de desigualtat de gènere es mesuren com a proporcions de dones a homes que van de zero a 1. Les dades de 2015 es prenen de finals de 2014 i les dades de 2019 es prenen de finals de 2018.

l GPS d’Àfrica per a 2019 és el mateix que fa quatre anys. A Àfrica, els únics indicadors en els quals hi ha hagut progrés —en conjunt— són la protecció legal i la representació política. Tots els altres indicadors s’han mantingut igual o fins i tot van retrocedir en alguns països.

El viatge cap a la paritat difereix substancialment entre els països africans. Sud-àfrica té el GPS més alt en 0,76, la qual cosa indica una desigualtat de gènere mitjana. Mauritània, Mali i Níger tenen les puntuacions més baixes en 0,46, 0,46 i 0,45, respectivament (desigualtat extremadament alta).

Encara que el panorama general és d’estancament o fins i tot reversions en el camí cap a la paritat, alguns països han mostrat una millora notable en alguns indicadors. Per exemple, Ruanda i Sud-àfrica han augmentat la representació de les dones en llocs de comandaments mitjans en un 27 per cent i un 15 per cent, respectivament. Algèria ha reduït les taxes de mortalitat materna en al voltant del 9 per cent. Egipte ha triplicat el seu puntaje, i Guinea i Libèria van duplicar els seus puntajes en la protecció legal de les dones. Aquests exemples de progrés ràpid haurien d’inspirar a uns altres a seguir endavant amb accions per a avançar en la igualtat de gènere.

Avançar en la igualtat de les dones pot generar un important dividend de creixement. En un escenari realista de “millor a la regió” en el qual el progrés de cada país a Àfrica coincideix amb el país a la regió que ha mostrat més progrés cap a la paritat de gènere, el continent podria agregar $ 316 mil milions o 10 per cent al PIB en el període per a 2025 (Annex 1).

Font de l’Estudi: Mckinsey