PROJECTES A FAVOR DE LA IGUALTAT DE GÈNERE I DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ

[metaslider id=325]
Coop4eQuality promou la perspectiva de gènere dissenyant projectes i accions concretes amb la finalitat d’avançar en el desenvolupament humà i la plena igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de la societat.

Els nostres projectes s’adrecen a empreses i institucions. Identifiquem i proposem plans de millora a partir del diagnòstic de les polítiques internes i de la imatge externa que es vol comunicar.

Projectes i serveis

Municipi per la igualtat

Coop4eQuality presenta una proposta global, des del municipalisme i a favor de la igualtat de gènere, un projecte innovador i participatiu.

Municipi per la igualtat és un projecte transversal, amb un enfocament integral de gènere i amb una visió holística dels drets humans, incorporant tots els sectors i àmbits, amb l’objectiu que els municipis passin a ser els primers espais territorials lliures de desigualtats.

Un projecte que impulsa la igualtat d’oportunitats, la igualtat en l’accés a les oportunitats i la igualtat de resultats.

Incorporem l’Agenda 2030, i en concret els objectius 5, 10 i 11. Potenciem el lideratge municipal a favor de la igualtat de gènere, una participació més activa dels actors socials i econòmics del municipi i una major apropiació dels drets humans de les dones per part de la ciutadania.

Què oferim:

Manual d’estil de llenguatge no sexista

El camí de la igualtat està format per un conjunt de mesures que s’interrelacionen i es complementen. El llenguatge no és neutre, i un ús sexista del mateix incrementa i perpetua la desigualtat. Un llenguatge inclusiu i integrador situa a les dones en el mateix pla d’igualtat que els homes, proporcionant i afavorint que les oportunitat i l’accés a aquestes oportunitats seguin iguals.

No ens estem referint a mesures que ajudin a aconseguir la igualtat de gènere, ens estem referint a evitar mesures i comportaments que incrementen i perpetuen la situació de vulneració de drets a les dones.

Què oferim: 

Polítiques públiques amb enfocament de gènere

Aprofundir en les polítiques de gènere equival a transversalitzar l’enfocament de gènere en les normatives i polítiques públiques i, alhora, la seva incorporació progressiva ens permet arribar a l’àmbit de planificació i de la gestió pública dels diferents espais territorials.

Més enllà de l’elaboració i execució dels plans d’igualtat us proposem avançar amb polítiques que tinguin incorporades la visió de gènere.

Què oferim:

La finestra de gènere de l’empresa

La igualtat entre homes i dones contribueix de diverses formes al creixement econòmic. La plena participació de la dona en l’escenari econòmic és fonamental per construir economies sanes i sostenibles.

Coop4eQuality acompanya a les empreses que vulguin posicionar-se a favor de la igualtat de gènere incorporant de manera efectiva i real mesures i accions que millorin dins i fora de l’empresa la igualtat entre homes i dones.

A més de l’elaboració de Plans d’igualtat i de la seva implementació, Coop4eQuality ofereix a l’empresa fer visible el seu rol de lideratge en la promoció i impuls de la igualtat de gènere.

Què oferim: