FORMACIÓ I COMUNICACIÓ

Comunicació

Formulem plans de comunicació pels nostres clients des de una visió integradora i igualitària, i buscant la consecució dels  Objectius 9 i 16 dels ODS, promoure l’accés universal a la informació i societats pacífiques i inclusives, garantint l’accés públic a la informació i defensant les llibertats fonamentals.

Acompanyem als nostres clients en la seva estratègia comunicativa, buscant l’equilibri entre els seus grups d’interès, l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i la rendició de comptes.

  • Plans de comunicació amb visió de gènere.
  • Assessorament en la incorporació de la perspectiva de gènere en els mitjans de comunicació.
  • Serveis i recursos audiovisuals per donar suport a les campanyes de comunicació.

Formació

Realitzem programes formatius de cooperació i d’igualtat de gènere. Busquem el desenvolupament personal enfortint capacitats i apoderament.

Formem a les persones per a la seva realització personal i per a la seva millor contribució en l’acompliment de les seves funcions.

  • Formació i capacitació en cooperació al desenvolupament amb perspectiva de gènere.
  • Formació en igualtat de gènere.
  • Formació en responsabilitat social: estratègia, implantació, cultura i reputació.

Tant a l’àmbit de la comunicació com en la formació ens adrecem a institucions, empreses i entitats.