CENTRES EDUCATIUS

Projectes de coeducació on l’acció educadora potència la igualtat de tracte i la igualtat d’oportunitats. Igualtat d’oportunitats en l’accés, gaudi i reconeixement a la formació i on es valora indistintament l’aportació d’homes i dones a la societat sense estereotips ni discriminacions i en igualtat de drets.

Impulsem la creació i enfortiment d’aliances entre centres educatius a través de noves formes de col·laborar a partir de l’interès col·lectiu, mitjançant espais per la co-creació, el co-pensament i co-lideratge. Experiències compartides i projectes que sumen en benefici comú.

 

ELS NOSTRES SERVEIS


  • Programa de formació en valors coeducatius per a professorat i altres agents educatius, dins o fora de la comunitat escolar.
  • Curs monogràfic i programa de formació per a monitors i responsables d’activitats de temps lliure i extraescolars.
  • Suport a les associacions de pares i mares en la participació de les famílies en la coeducació dels seus fills i filles.
  • Incorporació de la coeducació a tots els nivells i modalitats del sistema educatiu.
  • Acompanyament en l’aplicació dels criteris de coeducació en valors, solidaritat, inclusió, cohesió social i lluita contra les desigualtats amb l’objectiu de formar persones compromeses amb la societat i amb el foment de la igualtat entre home i dones.