ADMINISTRACIONS

Els nostres projectes faciliten polítiques públiques d’innovació social i processos que incorporen la igualtat de gènere per tal de que formin part de la transformació social. Les nostres propostes afavoreixen el diàleg social i el compromís institucional davant la ciutadania.

PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL

 

 • Aconseguir canvis socials i ambientals amb enfocament de gènere, aplicant actuacions innovadores, pràctiques i sostenibles.
 • Avançar en el progrés social facilitant el poder d’acció, la veu i la participació de homes i dones.
 • Incorporar a les polítiques públiques accions que impactin contra els desavantatges socioeconòmics de la població i contra els estereotips, els estigmes i la violència.
 • Incorporar l’enfocament de gènere en les polítiques públiques de sostenibilitat ambiental.

ELS NOSTRES SERVEIS

 • Disseny de noves idees (productes, serveis, instruments) per atendre a les necessitats especifiques de l’administració local.
 • Nous espais de diàleg entre dones amb interessos comuns per impulsar polítiques igualitàries.
 • Instruments per promoure la igualtat de gènere en els diferents nivells de l’administració pública.
 • Programes de capacitació i formació en igualtat de gènere.
 • Iniciatives cooperatives mitjançant la creació d’aliances entre organitzacions dels diferents sectors i diferents àmbits de la societat.
 • Instruments per facilitar l’harmonització i coherència de les diferents polítiques públiques a favor de la igualtat.
 • Plans per incorporar l’enfocament de gènere en les polítiques i actuacions públiques.
 • Estratègies per incorporar la perspectiva de gènere en els mitjans de comunicació locals i comarcals.