ADMINISTRACIONS

Os nosos proxectos potencian o liderazgo institucional facilitando procesos que incorporan a igualdade de xénero para que formen parte da transformación social. As nosas propostas favorecen o diálogo social e o compromiso institucional ante a ciudadanía.

PRINCIPAIS LIÑAS DE TRABALLO


 • Aplicar enfoques novedosos, prácticos, sostibles e de mercado que logran cambios sociais ou medioambientales positivos con énfase nas poboacions máis vulnerables.
 • Incorporar a toda a cidadanía no progreso social, dando as mesmas oportunidades a homes y mulleres, favorecendo o poder de acción, a voz e a participación de distintos sectores.
 • O impacto contra as desvantaxas socioeconómicas da poboación  contra os estereotipos, os estigmas e a violencia.

OS NOSOS SERVIZOS


 • Novas ideas (produtos, servizos, instrumentos) para atender as necesidades específicas da administración local.
 • Promover novos espazos de diálogo entre mulleres con intereses comuns para impulsar políticas igualitarias.
 • Impulsar instrumentos que promovan a igualdade de xénero nos distintos niveis da administración pública.
 • Capacitación e formación en igualdade de xénero.
 • Iniciativas cooperativas mediante a creación de alianzas entre organizacions de los distintos sectores e distintos ámbitos da sociedade.
 • Armonización e coherencia das distintas políticas públicas.
 • Transversalidade do enfoque de xénero en todas as políticas, plans e actuaciones públicas.
 • Perspectiva de xénero nos medios de comunicación locais e comarcais.