EMPRESES

Impulsem estratègies i projectes de Responsabilitat Social a favor de la igualtat de gènere i de la sostenibilitat del planeta. Dissenyem projectes coherents i cohesionats amb l’estratègia operativa i comercial de l’empresa.

 

A COOP4eQuality estem convençuts que l’empresa està cridada a convertir-se en un agent dinamitzador del talent i la capacitat creativa de les persones. Al costat de les seves aspiracions de creixement i expansió empresarial, l’empresa d’avui aspira a deixar una empremta social i exercir un rol d’avantguarda en el desenvolupament econòmic i social. A través de l’emprenedoria i la generació de productes i serveis, les empreses repten les capacitats i les limitacions humanes per aconseguir objectius ambiciosos.

Per això, creiem fonamental que les empreses incorporin la igualtat de gènere de manera que siguin capaços de potenciar, i aprofitar al mateix temps, els talents de les dones, el valor diferencial i afegit que aporta a l’empresa en termes de visió i en les dinàmiques de treball més modernes, basades en una major cooperació i la generació de sinergies des dels talents particulars, per aconseguir un resultat exponencialment major.

PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL

 

A través de la dinamització d’espais col·laboratius entre l’empresa i COOP4eQuality, es promou el desenvolupament de projectes transversals i creatius que permeten aprofitar el talent dels equips i l’experiència empresarial per aconseguir objectius d’impacte social, incorporant la igualtat de gènere i la perspectiva mediambiental.

  • Igualtat de gènere. Proposem projectes que incorporen l’enfocament de gènere a l’estratègia empresarial, superant la neutralitat i atenen les diferències socials, culturals i econòmiques d’homes i dones. Els nostres projectes generen noves oportunitats i impedeixen mantenir les discriminacions per raó de sexe i gènere.
  • Canvi climàtic. Proposem projectes contra el canvi climàtic amb enfocament de gènere, projectes que responen a la preocupació ambiental, a la qüestió econòmica, a la seguretat humana i als drets humans.

ELS NOSTRES SERVEIS

  • Desenvolupament estratègic: Assessorament i cooperació per incorporar la igualtat de gènere i l’enfocament mediambiental en l’estructura i funcionament intern de l’empresa, en l’estratègia de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) i en els productes i serveis que ofereix.
  • Disseny i dinamització de projectes i programes específics: disseny i implementació de projectes i programes específics per incloure la igualtat de gènere i l’enfocament mediambiental en els plans departamentals, campanyes publicitàries, eines i programes de comunicació i programes formatius.
  • Disseny i dinamització de programes per promoure el lideratge empresarial i aliances estratègiques en la incorporació de la igualtat de gènere en l’empresa. Dinamització de xarxes temàtiques, laboratoris d’idees, espais col·laboratius de co-disseny amb administracions i actors socials.
  • Disseny i dinamització de programes per promoure l’ocupació de les dones. Col·laboració amb les institucions públiques i actors privats per promoure estratègies i dissenyar programes per incrementar el treball digne i l’ocupació de les dones.
  • Disseny de projectes per incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en l’estratègia empresarial. Donar suport a les empreses per desenvolupar projectes que permetin traslladar a l’àmbit d’actuació de l’empresa tant l’objectiu 5 dels ODS sobre la igualtat de gènere com la resta dels objectius més relacionats amb els seus processos productius o de serveis, les relacions amb els stakeholders i els impactes en el seu entorn.