EMPRESAS

Estratexias e proxectos de Responsabilidade Social a favor da igualdade de xénero e da sostenibilidade do planeta. Proxectos coherentes e cohesionados coa estratexia operativa e comercial da empresa.

PRINCIPAIS LIÑAS DE TRABALLO


  • Igualdade de género. Propoñemos proxectos que superen a neutralidade das políticas en canto a xénero, e polo tanto que teña en conta as diferencias sociais, culturais e económicas de homes e mulleres.

No nosos proxectos xeneran novas oportunidades e impiden manter as discriminacions por razón de sexo e xénero.

  • Cambio climático. Propoñemos proxectos onde as medidas contra o cambio climático respondan tanto a preocupación ambiental como a cuestión  económica, a seguridade humana e os dereitos humanos con visión de xénero.

OS NOSOS SERVIZOS


  • Integrar a visión de xénero na estructura interna e externa da empresa.
  • Impulsar a visión de xénero en todos os canais de comunicación da empresa.
  • Promover o interés empresarial, o mesmo tempo que contribuimos a reducir a degradación ambiental e a promover a resiliencia socioeconómica mediante a participación en programas que apoian as mulleres.
  • Integrar prácticas comerciais ambientalmente racionales e sensibles o xénero nas súas operacions básicas.
  • Promover iniciativas que crean oportunidades de emprego para mulleres e homes nas economías locais que tamén apoian a mitigación do cambio climático e promoven cadeas de valor conscientes do medio ambiente.
  • Promover novas alianzas con diferentes actores e proxectos de investigación.