UNIVERSITATS

Impulsem projectes i estratègies d’innovació social a favor de la igualtat de gènere i de la sostenibilitat del planeta en l’estructura i funcionament universitaris i en les seves polítiques i programes. Projectes coherents i cohesionats amb els valors i principis de la universitat i la seva oferta curricular.

PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL


  • Potenciar el lideratge universitari com a factor de canvi facilitant processos que incorporen la igualtat de gènere i la sostenibilitat perquè formin part de la transformació social. Es tracta de potenciar el valor afegit de la Universitat com a agent social.
  • Impulsar estratègies contra els desavantatges socioeconòmics de la població i contra els estereotips i barreres que dificulten l’accés a la formació i l’exercici de la docència.

ELS NOSTRES SERVEIS


  • Integració de la visió de gènere en l’estructura interna i externa de la universitat.
  • Impuls de la perspectiva de gènere en tots els canals de comunicació de la universitat.
  • Promoció dels principis i valors diferencials de la universitat, al mateix temps que s’adopten polítiques i pràctiques promotores de la igualtat de gènere i la protecció del medi ambient.
  • Integració de pràctiques sensibles al gènere en el seu sistema de gestió i lideratge i als seus programes acadèmics.
  • Iniciatives per generar oportunitats de formació i ocupació per a dones i homes en l’àmbit de la universitat.
  • Estudi i establiment de noves aliances amb diferents actors i projectes de recerca.