UNIVERSIDADES

Impulsamos proxectos e estratexias de innovación social a favor da igualdade de xénero e da sostenibilidade do planeta na estructura e funcionamiento universitario e nas súas políticas e programas. Proxectos coherentes e cohesionados cos valores e principios da universidade y a sua oferta curricular.

PRINCIPAIS LIÑAS DE TRABALLO 


 • Os Nosos proxectos potencian o liderazgo universitario como factor de cambio facilitando procesos que incorporan a igualdade de xénero e a sostibilidade para que formen parte da transformación social. Trátase de potenciar o valor engadido dla Universidade como axente social.
 • Qué supon Innovar socialmente? supon aplicar enfoques novedosos, prácticos, sostibles e de mercado que logran cambios sociais ou medioambientais positivos nas metodoloxías de funcionamento e nos enfoques curriculares.
 • Qué impactos produce?
  • Ofrece as mesmas oportunidades a homes e mulleres, favorecendo o poder de acción, a voz e  a participación de distintos sectores dentro das universidades.
  • Impacta contra as desvantaxes socioeconómicas da poboación e contra os estereotipos e barreiras que dificultan o acceso a  formación e o exercicio da docencia.

OS NOSOS SERVIZOS


 • Integrar a visión de xénero na estructura interna e externa da universidade.
 • Impulsar a visión de xénero en todos os canais de comunicación da universidade.
 • Promover os principios e valor diferencial da universidade, o mesmo tempo que adoptan políticas e prácticas promotoras da igualdade de xénero e a protección do medioambiente.
 • Integrar prácticas sensibles ó xénero no seu sistema de xestión y liderazgo e nos seus programas académicos.
 • Promover iniciativas que crean oportunidades de formación e emprego para mulleres e homes no ámbito da universidade
 • Promover novas alianzas con diferentes actores e proxectos de investigación.