RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

img_3574

 

Acompanyem a les empreses a integrar la responsabilitat social en la seva estratègia d’empresa i donar resposta a les demandes dels seus grups d’interés.

Ajudem a les organitzacions a posar en valor el seu compromís amb la sostenibilitat i la transparència, millorant la rendició de comptes i la seva estratègia de comunicació.

Beneficis

  •  Coresponsabilitat amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’agenda 2030 de Nacions Unides.
  • Instrument de gestió de RRHH i millora del funcionament dels equips.
  • Augmentar la reputació i la imatge de l’empresa.
  • Optar a la convocatòria de contractes amb l’administració pública, ajudes i subvencions.

Projectes i serveis

La finestra social de l’empresa

L’empresa com a motor econòmic de la societat contribueix en l’equilibri i repartiment del benestar. Són moltes les empreses que assumeixen el rol d’agents actius del desenvolupament, amb actuacions que beneficien directament als seus grups d’interès a través de projectes socials.

Coop4eQuality acompanya a l’empresa a crear la seva finestra social coherent amb els seus valors i la seva estratègia comercial, un projecte que sigui percebut per la ciutadania amb actuacions que tinguin impactes profunds, sostenibles i ajustats a les realitats concretes de les persones.

Què oferim:

La finestra de gènere de l’empresa

La igualtat entre homes i dones contribueix de diverses formes al creixement econòmic. La plena participació de la dona en l’escenari econòmic és fonamental per construir economies sanes i sostenibles.

Coop4eQuality acompanya a les empreses que vulguin posicionar-se a favor de la igualtat de gènere incorporant de manera efectiva i real mesures i accions que millorin dins i fora de l’empresa la igualtat entre homes i dones.

A més de l’elaboració de Plans d’igualtat i de la seva implementació, Coop4eQuality ofereix a l’empresa fer visible el seu rol de lideratge en la promoció i impuls de la igualtat de gènere.

Què oferim: 

Altres serveis

  • Identificació i enfortiment del vincle del personal amb l’empresa.
  • Programes de voluntariat corporatiu.
  • Elaboració i revisió d’indicadors, avaluació i monitoreig de la política social de l’empresa.
  • Suport a la gestió de convocatòries de projectes i subvencions.
  • Elaboració i implementació de projectes socials i de cooperació al desenvolupament.