This Theme Supports a Custom FrontPage

Jornada Tècnica “La ciutat i el treball que volem les dones”

Jornada Tècnica “La ciutat i el treball que volem les dones”

Una de les metes de l’Objectiu Nº 10 de l’Agenda 2030 de Nacions Unides és la 10.3 que emplaça, tant a governs com a les organitzacions a Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtats, promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aquest respecte. L’objectiu d’aquesta Jornada “La ciutat i el treball que volem lesRead more about Jornada Tècnica “La ciutat i el treball que volem les dones”[…]