Plataforma de municipios de Cataluña pola igualdade de xénero.

Elaboración da estratexia para a creación da “•Plataforma de municipios de Cataluña pola Igualdade de Xénero”. O proxecto, encargado pola Asociación Catalá de Municipios, ten o obxectivo de impulsar o traballo da administración local a favor da defensa, protección e garantía dos dereitos humanos das mulleres. Un esforzo colectivo da sociedade e dos poderes públicos para acabar coas discriminacións por razón de xénero e sexo; discriminacións que aínda hoxe persisten na nosa sociedade e imposibilitan ás mulleres e ás nenas o exercicio dos seus dereitos de maneira plena e efectiva.
Avanzar na construción de sociedades máis xustas e igualitarias quere dicir que toda a cidadanía, sen exclusión de ningún tipo, participa. Quere dicir que a clase política sabe e actúa con responsabilidade ante calquera tipo de discriminación, que loita contra os roles e estereotipos que dificultan a igualdade plena e quere dicir que loita contra as barreiras sociais, políticas e económicas que desprezan á metade da sociedade.
Actuar con conciencia de xénero é saber identificar que supón ser home e muller no exercicio dos dereitos e no acceso ás oportunidades, significa saber diferenciar como afectan as discriminacións múltiples ao desenvolvemento das mulleres e as nenas e significa saber que a nosa sociedade, gobernada por un sistema patriarcal, considerou sempre ás mulleres e as nenas cidadás de segunda clase. Tamén significa aceptar a diferenza que supón ser muller e home e significa aceptar sen reserva que as desigualdades existen e perduran na nosa sociedade. Aceptalo é o primeiro paso imprescindible para construír sociedades máis xustas e igualitarias. Un obxectivo por asumir, un obxectivo que ten que comezar por cambiar mentalidades e crear novas conciencias de xénero.
Propoñemos unha ferramenta de traballo en rede, de colaboración e de cooperación entre administracións locais. Unha rede para compartir obxectivos e estratexias comúns que impulsen aos municipios para traballar de maneira homoxénea para lograr que o avance sexa de todo o país. Un exercicio sincero e xeneroso desde as administracións locais para traballar e compartir os éxitos e os fracasos para mellorar conxuntamente e, en definitiva, garantir o que é de xustiza: a igualdade efectiva entre mulleres e homes.