CLÚSTERS DE COOPERACIÓ I CLÚSTERS SOCIALS

“L’Agenda 2030 ens obliga a trascendir les fronteres nacionals i els interessos a curt termini per actuar amb solidaritat a llarg termini, ja no podem seguir pensant i treballant de forma aïllada.”

Ban Ki-moon, Ex-Secretari General de les Nacions Unides

que-fem-clusters

Acompanyem a Institucions i entitats en la creació i lideratge del clúster, entès com un mecanisme de cooperació entre actors que treballen en un mateix àmbit o en àmbits complementaris, que es coordinen per tal d’assolir un objectiu comú.

Identificats els drets vulnerats i les conseqüències d’aquesta vulneració, proposem maneres i disciplines de treball a partir de la participació i del consens. Proposem un treball en comú i en coordinació a partir de l’especificitat dels diferents actors i agents per acabar amb les causes estructurals de les desigualtats i els seus efectes.

Els clústers tenen cinc efectes positius:

  • L’augment de l’impacte del treball dels actors integrants del clúster.
  • Impulsar la innovació al sector.
  • Estimular noves iniciatives.
  • Reduir comportaments oportunistes.
  • Augmentar la pressió de coordinació entre actors.

Els clústers com l’instrument que ha de facilitar el treball innovador que reculli el potencial de tots els actors, i que aglutini estratègies participades i consensuades. Els clústers han de superar la incoherència entre les diferents estratègies i polítiques socials i/o de cooperació facilitant la creació d’indicadors i objectius comuns amb visió transversal, i facilitant la col·laboració entre els diferents actors. A més, el clúster ha de facilitar el consens en la presa de decisions i la planificació d’accions comunes, el treball en clúster ha de comportar un ús més racional dels recursos.

L’expertesa, la confiança i la coordinació són indispensables per aconseguir una cooperació eficaç, el clúster implicarà la metodologia de l’enfocament basat en drets humans fugint del treball individualitzat o sectorial que no és sostenible.

La nostra proposta ha d’ajudar a harmonitzar les diferents polítiques i estratègies socials i/o de cooperació entre els diferents actors, i establir un treball comú en benefici de la societat. A partir de l’enfocament basat en drets humans amb perspectiva de gènere podem generar un treball que unifiqui objectius en busca de resultats comuns.