ENFOCAMENT BASAT EN ELS DRETS HUMANS

com-ho-fem-enfocament-de-drets

 

L’enfocament basat en drets és  un marc conceptual per al procés de desenvolupament humà que des del punt de vista normatiu està basat en les normes internacionals de drets humans i des del punt de vista operacional està orientat a la promoció i la protecció dels drets humans” (OHCHR, 2006).

L’objectiu central és el d’identificar i analitzar les desigualtats que formen part dels problemes més importants del desenvolupament per corregir les pràctiques de caràcter discriminatori i les injustes relacions de poder que dificulten el progrés. Aquesta visió implica una superació del concepte de dret en la seva concepció principalment jurídica per abastar també les necessitats, possibilitats i estratègies que s’han de desplegar, com la manera d’assegurar el compliment i desenvolupament dels mateixos. Els plans, polítiques i programes socials han de promoure la realització de drets i el millorament de capacitats d’exercici dels mateixos per part dels seus titulars.