Coop4equality amb les dones emprenedores de Mallorca.

Coop4equality promou projectes empresariales liderats per dones

Coop4Equality ha colaborat amb el Consell de Mallorca en les dues primeres convocatòries d’ajuts que aquesta institució ha posat en marxa per donar support a projectes empresarials singulars liderats per dones que contribueixen a transformar el model econòmic i social de Mallorca. (Vídeo de la roda de premsa de la Presidenta del Consell de Mallorca, Sra. Catalina Cladera i la consellera de Presidència, Sra. Teresa Suárez).

Es tracta d’una iniciativa pionera a través de la qual el Consell de Mallorca concedeix suport financer a iniciatives empresarials a través d’unes ajudes per valor total de 1.533.333 € que tenen un tram reemborsable (crèdit amb un tipus d’interès 0%, a retornar en un termini màxim de 7 anys) i un tram no-reemborsable (subvenció a fons perdut).

Els objectius específics d’aquests ajuts han estat:

 • Reactivació econòmica del sector productiu liderat per dones.
 • Impuls de projectes empresarials transformadors del model econòmic i social, que tinguin un impacte social.
 • Impuls i posada en marxa de línies de negoci més eficaces, eficients, sostenibles i justes.
 • Fomentar l’emprenedoria social mitjançant el suport a noves empreses o noves línies de negoci des de la seva etapa inicial.
 • Diversificar el model econòmic més enllà dels sectors més masculinitzats.
 • Que aquests projectes liderats per dones tinguin accés a un finançament impossible d’aconseguir per altres vies.
 • Corregir les desigualtats de gènere en l’emprenedoria.
 • Disminuir l’impacte de la crisi derivada de la pandèmia en el sector de la dona emprenedora amb una idea de negoci o amb un negoci acabat d’iniciar.

Les ajudes s’han distribuït al llarg de l’any 2021 a dones autònomes i empreses liderades per dones de l’illa de Mallorca.

Des de Coop4Equality hem participat en aquesta important iniciativa donant suport al Consell de Mallorca per valorar la previsió d’impacte social i mediambiental dels projectes presentats, tenint en compte alguns criteris com els següents:

 • Context i problemàtica social atesa.
 • Definició d’objectius
 • Recursos
 • Teoria del canvi i estratègia dels projectes per assolir els seus objectius.
 • Abast i efecte multiplicador
 • Col·lectius atesos i agents implicats.
 • Riscs i mesures per afrontar-los.
 • Sostenibilitat i previsió de que els resultats es sostinguin en el temps.
 • Participació i apoderament de les dones.

Des de Coop4equality el projecte ha estat coordinat per l’Alex González, responsable de l’entitat a les Illes Balears.