Curs: Plans d’igualtat interns pels ajuntaments de la Cerdanya. 1 d’Abril 2022

PLANS D’IGUALTAT INTERNS PELS AJUNTAMENTS DE LA CERDANYA.

Curs adreçat al personal tècnic, especialment de recursos humans, i responsables polítics dels ajuntaments de la Comarca de la Cerdanya.

Sessió formativa online sobre els plans d’igualtat intern dels ajuntaments. La sessió del curs serà online l’1 d’abril de 9h a 11’30h.

DESCRIPCIÓ
Objectiu: Disposar dels coneixements necessaris per a l’elaboració i implementació dels plans d’igualtat interns dels ajuntaments com instrument per incorporar la igualtat d’oportunitats entre treballadors i treballadores, així com disposar d’un instrument que faciliti als ajuntaments petits la incorporació de formules flexibles d’organització del treball amb recomanacions per a la seva implementació.

TEMARI: el temari del curs inclou els següents punts:
1. Normativa reguladora dels Plans.
2. Anàlisi i diagnosi sobre la igualtat entre homes i dones a l’Ajuntament.
3. Àmbits de treball de la diagnosi i del Pla d’igualtat i principals accions.
4. Seguiment i avaluació dels Plans

Formulari d’inscripció

Es lliurarà un certificat d’aprofitament del curs.