Fets i xifres: Lideratge i participació política de les dones

Fets i xifres: Lideratge i participació política de les dones

La participació i el lideratge de les dones en la política i la vida pública en peus d’igualtat són fonamentals per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible abans de 2030. No obstant això, les dades mostren que la representació de les dones és insuficient en tots els nivells de presa de decisions del món. Per tant, aconseguir la paritat de gènere en la política és encara llunyà.

Les dones en càrrecs directius governamentals

En només 22 països hi ha Caps d’Estat o de Govern, i 119 països mai han estat presidits per dones [1]. Al ritme actual, la igualtat de gènere en les més altes esferes de decisió no s’aconseguirà per altres 130 anys [2].
Només 10 països estan presidits per una Cap d’Estat, i 13 països tenen Caps de Govern [3].
Només el 21 per cent dels qui van ocupar ministeris van ser dones, i a penes en 14 països els gabinets de Govern han aconseguit el 50 per cent o més en la representació de les dones [4]. Amb un augment anual de tot just el 0,52 per cent, no s’aconseguirà la paritat de gènere en els càrrecs a nivell ministerial abans de 2077 [5].

Les cinc carteres ministerials més comunament ocupades per dones són les següents: Família/Infantesa/Joventut/Adults Majors/Discapacitat, seguides per Assumptes Socials; Medi Ambient/Recursos Naturals/Energia; Ocupació/Treball/Formació Vocacional, i Assumptes de la Dona/Igualtat de Gènere [6].

Segueix llegint