El poder dels lideratges per crear organitzacions més igualitàries

El poder dels lideratges per crear organitzacions més igualitàries

Com pot vostè, com a líder individual, assegurar-se que el seu equip inclogui i aprofiti al màxim les veus diverses?

Pot una persona arreglar el que tota una organització no pot?

Un estudi de Harvard Review ha identificat formes en què els gerents poden contrarestar els prejudicis sense gastar molt de temps o capital polític. El primer pas és comprendre les quatre formes diferents en què es manifesta el biaix en les interaccions laborals quotidianes:

(1) Provi-ho de nou: alguns grups han de demostrar la seva vàlua més que uns altres.

(2) Corda fluixa: s’accepta una gamma més estreta de comportaments d’alguns grups que d’uns altres.

(3) Muro matern: les dones amb fills veuen el seu compromís i competència qüestionats o enfronten desaprovació per estar massa enfocades en la seva carrera.

(4) Estira-i-arronsa: els grups desfavorits es troben enfrontats entre sí que a causa de les diferents estratègies per a assimilar o negar-se a fer-ho.