La configuració espacial de les nostres ciutats no és neutra.

La configuració espacial de les nostres ciutats no és neutra.

La visión feminista de l’urbanisme. Políticas de desenvolupament urbà amb perspectiva de gènere.

“Cal acabar con la mirada androcèntrica de les ciutats. Cal construir de manera diferente; hem de poder incloure el coneixement, les necessitats i les diferències de les dones, la cura i la seguretat enter altres. Només respectant i fent possible el ple gaudi dels drets human de les dones podrem avançar en la construcció de ciutats veritablement democràtiques i justes”  Sra. Marta Macias, sòcia fundadora de Coop4equality forma part, en qualitat d’experta en Polítiques Públiques en Igualtat de Gènere, de la  Comissió de Territori i Sostenibiitat,  òrgan administratiu col·legiat de la Generalitat de Catalunya competente en matèria de política territorial i urbanisme, té el caràcter d’òrgan consultiu superior en aquestes matèries i, pel que fa a la tramitació i aprovació dels planes urbanistics, d’òrgan resolutori superior.

Les nostres ciutats i les seves arquitectures són al mateix temps producte i medi d’un procés en el qual es cristal·litzen, incrusten i aglutinen discursos i representacions, que precisament per mitjà ia través d’elles es repeteixen i es perpetuen, convertint- se en patrons espai/temporals que se consoliden i suporten els rols de gènere, tant en l’àmbit públic com en el privat.

Com viuen la ciutat les dones? El punt de partida per elaborar un enfocament de gènere en l’urbanisme municipal.

El fet que l’habitant sigui dona és una condició destacable que engloba a alguns dels altres, submergint-se en el context de la pluralitat. La perspectiva de gènere centra la seva acció en dones inmigrantes, dones majors, dones solteres, dones joves. La condició de ser dona sol venir matisada per some altra circumstància, que inclou també a l’home en tota la seva diversitat.

Per què integrar la perspectiva de gènere en la planificació territorial i
desenvolupament urbà dels municipis?

Perquè proporciona mecanismes i indicadors que faciliten el disseny, el seguiment i l’eavaluació dels projectes derivats de la recerca. Integrar una visió sobre l’entorn urbà de les ciutats que sigui capaç de transformar-lo, de manera que la clara conseqüència de la seva aplicació sigui la disminució de la desigualtat between homes i dones.

¿Com podem ajudar als governs locals a implementar polítiques urbanes amb perspectiva de gènere?

A través de la implementació de  Plans de Desenvolupament Urbanístic i Planificació Territorial que integrin la perspectiva i enfocament de gènere  en els quals s’inclou:

-Assessorament en el desenvolupament del PXOM o qualsevol altre reglament urbanístic.

-Capacitación del personal municipal sobre com incorporar la perspectiva de género en las políticas urbanas municipales.

-Dinàmiques amb l’equip tècnic de l’Ajuntament que permetin aprofitar i comprendre las avantatges d’incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques urbanístiques municipals.

-Dinàmiques amb grups locals amb la finalitat d’obtenir informació relevante per a la transversalització de la perspectiva i enfocament de gènere en les polítiques territorials municipals.

Vols saber més? Contacta amb nosaltres!