El 87% de les grans empreses incompleixen la Llei d’Igualtat

En ple segle XXI, els homes continuen dominant el món empresarial. Ni l’existència d’una Llei d’Igualtat que estableix que les grans empreses han de tenir almenys un 40% de dones als consells d’administració ha servit per aconseguir la paritat en la direcció de les companyies. Les xifres són poc encoratjadores: el 87% de les grans empreses no compleixen la Llei d’Igualtat, segons un estudi d’Informa D&B.

La norma estipula que les societats haurien d’arribar a un equilibri entre homes i dones -per equilibri s’entén entre el 40% i el 60% de persones de cada sexe- als seus consells d’administració. Les empreses que compleixen amb prou feines són el 12,8%. La llei del 2007 també obliga les companyies de més de 250 treballadors a elaborar plans d’igualtat que afavoreixin l’accés de les dones als càrrecs directius. Però l’obligació serveix de poc. La taxa de conselleres a les empreses de més de 250 treballadors només és del 13%. A les companyies amb menys empleats, la taxa s’eleva al 19%, lluny encara de la paritat. (Font de la inforació- Diari Ara) 

Què fem des de Coop4Equality per ajudar a les empreses

a integrar la Igualtat?

  • Coop4equality és especialista en l’elaboració de plans estratègics amb visió de gènere, en incorporar els marcs i tractats internacionals (Agenda 2030) a les polítiques de responsabilitat social de l’empresa, i en assessorar i formar equips amb consciència de gènere.
  • L’administració pública, amb la voluntat de donar suport a les empreses implicades i preocupades per la construcció de societats més equitatives, ofereix subvencions i ajudes per l’elaboració de plans d’igualtat. Coop4equality té experiència en la tramitació reeixida de les subvencions.
  • Conegui els nostres serveis http://coop4equality.com/ca/serveis/