Parlament de les Dones

L’1 de juliol la cambra va acollir el «ple» del «Parlament de les Dones» coincidint amb el vint-i-cinquè aniversari de la IV Conferència Mundial sobre les Dones de Beijing. Un “ple” que va permetre revisar de manera integral el progreso progresivo asess i els reptes pendents amb relació a l’aplicació de la Declaració i de la Plataforma d’Acció de Beijing.

Parlament de les Dones

La jornada on va participar la Sra. Marta Macias, presidenta de Forgender Seal va oferir una fotografia inèdita de l’hemicicle del Parlament, on es prenen decisions de transcendència directa per al país, amb la presència exclusiva de dones, diputades o no, representatives totes de la societat catalana.
Pel que fa a la metodologia de treball, totes les «parlamentàries» participants en la iniciativa s’han distribuït en sis grups de treball, que coincideixen amb els eixos del pla d’acció de la IV Conferència Mundial sobre les Dones de Bejing.

1. Drets humans de les dones
2. Dret a l’educació i la cultura
3. Drets laborals i econòmics
4. Dret a la participació social i política
5. Salut i drets sexuals i reproductius
6. Dret de les dones i nenes a viure lliures de violències masclistes

Cada grup de treball ha estat integrat per dues diputades o representants dels grups i subgrups parlamentaris, dues coordinadores del CNDC i les representants de les entitats dels diversos àmbits, seleccionades pel consell.