Informe Mundial sobre la Bretxa de Gènere 2021

Una altra generació de dones haurà d’esperar la paritat de gènere, segons l’Informe sobre la bretxa de gènere global de 2021 del Fòrum Econòmic Mundial . A mesura que es continua sentint l’impacte de la pandèmia de COVID-19, el tancament de la bretxa de gènere mundial ha augmentat en una generació des de 99.5 anys fins a 135,6 anys.

Resultats clau

L’Índex Global de Bretxa de Gènere compara l’evolució de les bretxes de gènere entre quatre dimensions clau (Participació i Oportunitat Econòmiques, Nivell Educatiu, Salut i Supervivència, i Apoderament Polític) i rastreja el progrés cap al tancament d’aquestes bretxes al llarg del temps.

Enguany, l’índex Global de Bretxa de Gènere compara a 156 països, proporcionant una eina per a la comparació entre països i per a prioritzar les polítiques més efectives necessàries per a tancar les bretxes de gènere. La metodologia de l’índex s’ha mantingut estable des de la seva concepció original en 2006, la qual cosa proporciona una base per a una anàlisi sòlida entre països i sèries de temps. L’Índex Global de Bretxa de Gènere mesura els puntajes en una escala de 0 a 100 i els puntajes poden interpretar-se com la distància a la paritat (és a dir, el percentatge de la bretxa de gènere que s’ha tancat).

La catorzena edició de l’informe, Global Bretxa de gènere Report 2020 , es va llançar al desembre de 2019, utilitzant les últimes dades disponibles en aquest moment. La quinzena edició, l’Informe mundial sobre la bretxa de gènere 2021 , es publica poc més d’un any després que el COVID-19 fos declarat oficialment pandèmia. L’evidència preliminar suggereix que l’emergència de salut i la recessió econòmica relacionada han afectat les dones de manera més severa que als homes, reobrint parcialment bretxes que ja s’havien tancat.

Les troballes de l’informe de 2021 s’enumeren a continuació.

Tendències i resultats globals

Segueix llegint