Només un 23,13% dels municipis de Catalunya tenen alcaldessa

Només un 23,13% dels municipis de Catalunya tenen alcaldessa

La presència femenina al poder polític local està molt poc estudiada. Hi ha poques dades en clau de gènere i les dades obertes encara son més escasses. Disposar-ne, obrir-les i posar-les a disposició generant coneixement, és un dels objectius d’aquest Portal.

Tal i com alerta la ONU en el seu informe del 9 d’abril de 2020, The Impact of COVID-19 on Women, ​la pandèmia està frenant el desenvolupament de les polítiques a favor de la igualtat, i pot incidir negativament en l’accés de les dones al poder local.

Tanmateix, més enllà d’assenyalar únicament quins municipis són liderats per alcaldesses a Catalunya, en aquest apartat es representa la intersecció del sexe amb altres variables de rellevància per a interpretar, des d’una perspectiva més integral, el poder polític i econòmic amb què compten realment les alcaldesses.

En un primer moment, s’ha triat mostrar l’ encreuament entre el sexe i la mesura de la  població dels municipis ja que, si bé no dóna compte de la governabilitat en si de l’Ajuntament, es pot identificar l’impacte directe que posseeix l’Alcaldia en un determinat nombre de persones a través de les seves polítiques. El municipal és el nivell de major      proximitat a la ciutadania i per tant, una alcaldessa en un municipi de població més gran, tendeix a tenir major expertesa de gestió pública desenvolupant polítiques per a un ampli espectre d’interessos, necessitats i perfils.

D’altra banda, el creuament entre sexe i pressupost indica fins a quin punt les alcaldesses poden fer realment efectives les seves polítiques i brindar un abast del poder polític que posseeixen, mentre que el visibilitzar els municipis catalans que mai han estat governats per dones obre el debat sobre el grau de legitimitat atorgat i / o assolit per les dones en aquest  càrrec polític.

Les dades representades en aquest apartat es corresponen al període legislatiu de 2019 i les dades han estat treballades en data de novembre del 2020.

Més informació sobre altres dades d’interès. 

Primera xarxa de dones polítiques de Catalunya en defensa de la participació política de les dones