Les sancions per incompliment dels plans d’igualtat en empreses començaran en breu

Les sancions per incompliment dels plans d'igualtat en empreses començaran en breu

Les infraccions podran sancionar-se amb multes de fins a 6.250 euros, depenent del grau.

A punt d’entrar en vigor l’obligació per a les empreses de comptar amb un registre retributiu de tota la seva plantilla, el pròxim 14 d’abril, moltes d’elles encara no estan al dia. I és que, en virtut del Reial decret 902/2020 d’igualtat retributiva entre homes i dones, el principi d’igual retribució per un treball d’igual valor vincula a totes les empreses, independentment del nombre de persones treballadores, i a tots els convenis i acords col·lectius.

Assenyala Elvira Cano, advocada associada en LABE Advocats, que el registre retributiu té per objectiu la transparència en la configuració de les percepcions salarials que reben els treballadors. Aquesta transparència permetrà identificar possibles discriminacions entre homes i dones produïdes quan, en fer treballs d’igual valor, es rebi una retribució menor.

En cas de no justificar aquesta diferència quant a percepcions salarials entre homes i dones, l’empresa podrà incórrer en discriminació en matèria retributiva, amb la seva corresponent sanció. En cas que vulgui justificar-la, haurà de ser a través d’una finalitat legítima i a través d’uns mitjans necessaris i adequats.

Però com realitzar una correcta valoració dels llocs de treball? Segons l’advocada laboralista de LABE Advocats, caldrà tenir en compte totes les condicions que singularitzin el lloc de treball. A més, caldrà aplicar els criteris d’adequació, totalitat i objectivitat, com indica la norma.

Continua llegint