This Theme Supports a Custom FrontPage

Xarxa d’empreses per la igualtat de Cornellà de Llobregat

Xarxa d’empreses per la igualtat de Cornellà de Llobregat

La Plataforma empresarial a favor de la igualtat de gènere de Cornellà de Llobregat es concep com un espai de diàleg i de treball conjunt entre l’Ajuntament de Cornellà i el teixit empresarial de la ciutat a favor de la igualtat de gènere. L’objectiu general del projecte és assolir el respecte a la igualtat deRead more about Xarxa d’empreses per la igualtat de Cornellà de Llobregat[...]
Gestió de Subvenció i Pla d’Igualtat de Naviera de Remolcadores y Servicios SL

Gestió de Subvenció i Pla d’Igualtat de Naviera de Remolcadores y Servicios SL

Preparació de la proposta i presentació de la sol·licitud per l’obtenció de subvenció per a la implantació d’un Pla d’Igualtat a Naviera de Remolcadores y Servicios SL. Elaboració del diagnòstic sobre l’actual situació de la plantilla i les condicions laborals desagregades per sexe, recollint les necessitats de treballadors i treballadores per eliminar discriminacions i desenvoluparRead more about Gestió de Subvenció i Pla d’Igualtat de Naviera de Remolcadores y Servicios SL[...]
Protocol de prevenció de l’assetjament sexual de Dori Dori pastelería tradicional SL

Protocol de prevenció de l’assetjament sexual de Dori Dori pastelería tradicional SL

Elaboració del protocol que reuneix en un sol document les actuacions per prevenir, detectar i resoldre les situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions que es puguin produir a l‘empresa. El protocol estableix de manera clara les actuacions i responsabilitats dels òrgans que han d’intervenir en la resolucióRead more about Protocol de prevenció de l’assetjament sexual de Dori Dori pastelería tradicional SL[...]
Pla d’Igualtat d’empresa: Dori Dori Pastelería Tradicional SL

Pla d’Igualtat d’empresa: Dori Dori Pastelería Tradicional SL

Preparació de la proposta i presentació de la sol·licitud per l’obtenció de subvenció per a la implantació d’un Pla d’Igualtat per a Dori Dori Pastelería Tradicional, SL. Elaboració del diagnòstic sobre l’actual situació de la plantilla i les condicions laborals desagregades per sexe, recollint les necessitats de treballadors i treballadores per eliminar discriminacions i desenvoluparRead more about Pla d’Igualtat d’empresa: Dori Dori Pastelería Tradicional SL[...]
Jornada participativa sobre dones del mar a l’Ametlla de Mar

Jornada participativa sobre dones del mar a l’Ametlla de Mar

Escola Nàutica de L’Ametlla de Mar Jornada participativa de dones de diferents subsectors marins per tal  d’identificar obstacles i oportunitats i promoure una Plataforma de dones del món marí amb l’objectiu de donar visibilitat a les dones joves, abordar les professions del mar com una opció d’ocupació, sensibilitzar per un canvi cultural, i generar informacióRead more about Jornada participativa sobre dones del mar a l’Ametlla de Mar[...]
Informe sobre dones polítiques de l’àmbit local en defensa del lideratge polític de les dones

Informe sobre dones polítiques de l’àmbit local en defensa del lideratge polític de les dones

Lideratge en defensa dels drets humans de les dones, Diputació de Barcelona. L’informe té per objecte presentar els resultats de l'anàlisi de la informació obtinguda a través de les enquestes realitzades amb la finalitat d'orientar les trobades i entrevistes posteriors previstes en el projecte. Aquest treball d’anàlisi previ permetrà valorar la pertinència de crear unaRead more about Informe sobre dones polítiques de l’àmbit local en defensa del lideratge polític de les dones[...]
Construcció de la Primera Xarxa de dones polítiques de Catalunya en defensa de la participació política de les dones

Construcció de la Primera Xarxa de dones polítiques de Catalunya en defensa de la participació política de les dones

El projecte, encarregat per la Diputació de Barcelona, vol impulsar la defensa dels drets humans de les dones, tenint la CEDAW com a marc normatiu internacional, i vol avançar en l’assoliment de les fites marcades en l’Agenda 2030 (Objectiu nº 5) i en el desplegament de la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes.Read more about Construcció de la Primera Xarxa de dones polítiques de Catalunya en defensa de la participació política de les dones[...]
Agenda Local de Gènere, Urbana i de Desenvolupament Sostenible per a l’Atenció de les Persones. Lideratge en defensa dels drets humans de les dones.

Agenda Local de Gènere, Urbana i de Desenvolupament Sostenible per a l’Atenció de les Persones. Lideratge en defensa dels drets humans de les dones.

La Diputació de Barcelona ha impulsat el projecte “Agenda Local de Gènere, Urbana i de Desenvolupament Sostenible per a l’Atenció de les Persones” amb l’objectiu de defensar els drets humans de les dones, tenint la CEDAW com a marc normatiu internacional, i d’avançar en l’assoliment de les fites marcades en l’Agenda 2030 (Objectiu nº 5)Read more about Agenda Local de Gènere, Urbana i de Desenvolupament Sostenible per a l’Atenció de les Persones. Lideratge en defensa dels drets humans de les dones.[...]
Plataforma de municipis de Catalunya per la igualtat de gènere.

Plataforma de municipis de Catalunya per la igualtat de gènere.

Elaboració de l’estratègia per a la creació de la “Plataforma de municipis de Catalunya per la igualtat de gènere”. El projecte, encarregat per l’Associació Catalana de Municipis,  té  l’objectiu d’impulsar el treball de l’administració local a favor de la defensa, protecció i garantia dels drets humans de les dones, un esforç col·lectiu de la societatRead more about Plataforma de municipis de Catalunya per la igualtat de gènere.[...]